Gaziemir Kaymakamlığı 

   
T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 


Bizi takip edin:

  

 

Bulunduğunuz Yer: KURUMLARIMIZ  >>   Özel İdare Müdürlüğü  >>   Görevleri:

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

Gaziemir İlçe Özel İdare Müdürlüğü:

        İl Özel İdaresinin alt birimi olarak kurulan İlçemiz Özel İdare Müdürlüğü ilk olarak 1992 yılında Gaziemir’ in ilçe olması sebebi ile 3360 sayılı Özel İdare Kanunu ile kurulmuş, daha sonra İl Özel İdare Kanununda Değişiklik yapan 5302 sayılı yasanın 35. maddesi gereği faaliyetini    sürdürmektedir.
         İl Özel İdaresi; Kanunların ön gördüğü belli ve ortak hizmetleri yürütmekle görevli, taşınır ve taşınmaz mallar ile müstakil bütçesi ve karar organları bulunan tüzel kişiliğine sahip yerel bir kamu   kuruluşudur. İlçe Özel İdareleri, İl Özel idarelerine bağlı bir birim olarak özel idare faaliyetlerini ilçelerde uygulanmasını      sağlar.
         Müdürlüğümüzde asli kadrosunda (1) Şube Müdürü ve (1) VHKİ olmak üzere toplam (2) personel  görev yapmaktadır.

 

Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemler:

1-İlçe Mülki İdare Amiri Kaymakam tarafından verilen sözlü ve yazılı emirleri yerine getirmek,3360 Sayılı İl Özel İdare Yasasının belirlemiş olduğu görev ve yetkiler doğrultusunda taşra teşkilatı olarak belirlenmiş görev ve hizmetleri yürütmek;

2- İl Özel İdaresinin vereceği emir ve direktifler doğrultusunda hizmet gereğini ve görevini ifa etmek.

3- İlçe Kaymakam ödeneği ve konutunun gerekli görülen ve İl Özel İdaresi tarafından gönderilen ödeneklerin harcama usullerine göre harcamasını yapmak.

4- İl ve İlçe Özel İdaresinin gelirlerini tahsil etmek.

5- İlçe Özel İdare Müdürlüğünün giderlerini tanzim etmek ve harcamasını yapmak.

6- İlçe bulunan İl Özel İdaresi ve İlçe Özel İdaresine ait gayrimenkullerin korunması ve bakımı için gerekli iş ve işlemleri yapmak.

7- Mahalle muhtar ödenekleri tahakkuk ettirilerek hak sahiplerine banka yolu ile ödemede bulunmak.

8- İl Özel İdaresince gönderilen ödenekler doğrultusunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlköğretim okullarının Personel ve Özlük hakları dışında kalan diğer giderlerin saymanlığını yürütmek.

9- Bir sonraki yılın ilçe bütçesine esas kurumlardan gelen talepleri tanzim ederek İl Genel Meclisine sunmak üzere İl Özel İdaresine göndermek.

Şerafettin TUĞ
Gaziemir Kaymakamı

Haber ve Duyurular
    
 

Telefon: 0232 251 86 46 Faks: 0232 251 57 63 ADRES: Gazi Mah. 28/25 Sokak No: 30   35410 GAZİEMİR/İZMİR

 

gaziemir@icisleri.gov.tr
Telefon: 232 251 86 46 Fax: 232 251 57 63